„Huckepack. Každý nese své břímě“
16. Kunstsymposium Strömungen Proudĕní

„Huckepack“ scheint ein recht simples Bild zu umreißen. Wie so oft aber trügt der erste Schein, bringt das Thema doch eine Fülle an kulturgeschichtlichen und aktuellen Assoziationen mit sich. Die Wichtigste in unserem Raum: Christophorus trägt das Christuskind über den Fluss, wobei das so getragene Kind größer als sein Träger ist. Real und symbolisch. Und da sind die beiden Wortteile: Zum einen die „Hucke“, sie ist das vom Hausierer getragene Bündel, hucken das abgeleitete Verb. Zum anderen das „Pack“, es kann eine alte Maßeinheit, eine Form der Verpackung oder ein Bündel bezeichnen, alles recht unverdächtig. Aber man kann es auch als Schimpfwort verwenden. Interessanterweise gibt es für „Huckepack“ keine direkte Übersetzung ins Tschechische, so dass der Titel „Každý nese své břímĕ“ (= Jeder trägt seine Last) zu einer viel individuelleren Interpretation einlädt. So entstanden für die Ausstellung ganz unterschiedliche Kunstwerke der 13 Künstler_innen aus Tschechien, Deutschland, Österreich und Ägypten mit ganz unterschiedlichen Interpretationen, die von individueller Assoziation, christlicher und griechischer Symbolik hin bis zur aktuellen Flüchtlingssituation reichen. Partnerarbeiten wurden erstellt und aus Farbholzschnitten zum Mythos Sisyphus eine Gemeinschaftsaktion entwickelt.

Das Netzwerk Strömungen ist 2016 wieder weiter geknüpft worden. Neue Akteure wurden integriert und für das Projekt begeistert. Rajeev Ranjan aus Indien begleitete das Projekt als Freiwilliger des riesa efau und hatte am Ende den Eindruck „the project was a good platform for artists from different cultures background and languages. Beauty of the project was diversity in the artistic background of the artist.“

Download Katalog

Téma „Každý nese své břímě“ vypadá na první pohled prostě. Ale první dojem často klame. Německy „Huckepack tragen“ znamená nést na zádech, na ramenou. Český i německý název projektu v sobě skrývá celou paletu kulturněhistorických i aktuálních asociací. Tou nejdůlžitější je pro nás obraz Svatého Kryštofa přenášejícího Ježíška přes řeku. Nesené dítě je výše než jeho nosič, symbolicky i reálně. Německé kompozitum „Huckepack“ se skládá ze dvou částí: „Hucke“ znamená pytel, který nosil podomní obchodník na zádech, „Pack“ je stará jednotka hmotnosti, nebo význam balení, svazku či otýpky. „Pack“ lze v němčině ale také použít jako nadávku. „Huckepack“ bychom mohli přeložit do češtiny jako „vzít na záda“, ale titul „Každý si nese své břímě“ umožňuje umělcům více individuálních interpretací. Třináct výtvarníků z České republiky, Německa, Rakouska a Egypta vytvořilo pro výstavu umělecká díla s celou paletou různých výkladů, od individuálních asociací přes křesťanskou a řeckou symboliku k aktuální situaci uprchlíků. Byly vytvořeny společné autorské práce, například série barevných grafik k mýtu o Sisyfovi.

Network, neboli síť vzájemných kontaktů, jejíž součástí se stali noví účastníci, se v roce 2016 znovu provázala.„Projekt se stal dobrou platformou pro umělce z různých kultur a zázemí, mluvících různými jazyky. Jeho krása spočívala v rozmanitosti uměleckého zázemí účastníků.“ Radžív Randžan z Indie, dobrovolník riesy efau, který projekt doprovázel.

www.kcrehlo.cz

9 Veranstaltungen gefunden

Dienstag, 07.03.2017

Donnerstag, 02.02.2017

Donnerstag, 24.11.2016

Samstag, 05.11.2016

Mittwoch, 02.11.2016

Freitag, 28.10.2016

Samstag, 22.10.2016

Mittwoch, 05.10.2016

Freitag, 09.09.2016