Rückschau: 18. Kunstsymposium Strömungen Proudĕní in Dresden "Glocal Emotions"

Das Thema „Glocal Emotions“, eine Wortkombination von global+local, ist heute in der aktuellen Situation von Corona präsenter denn je. Wie fühlen wir uns mit all den Einschränkungen, die uns diese Situation auferlegt? Wie ist die Stimmung in unserem Zuhause zwischen Homeoffice, Homeschooling und Haushalt, ohne persönlichem Kontakt zu unseren Kolleg*innen, Freunden, Verwandten? Was passiert mit unseren Gefühlen, die sich so gut hinter dem Mundschutz verstecken?
Emotionen kochen hoch, wie wir bei den Querdenker-Demonstrationen immer wieder sehen können. Doch was ist mit den Stillen, die zu Hause arbeiten und ihre Familie versorgen? Gibt es Unterschiede hier und jenseits der Grenze? Im Oktober 2020 konnten sich 17 tschechische und deutsche Künstler*innen kurz vor dem zweiten Lockdown in Dresden bei riesa efau treffen und ihren Gefühlen und Erlebnissen in Kunstwerken Ausdruck verleihen. Einige der Arbeiten zeigen, wie sich Emotionen und Gefühle in Gesichtern widerspiegeln und andere greifen Themen auf, die durch die Pandemie eher in den Hintergrund treten, so der Klimaschutz oder die Massentierhaltung. Erneut ist eine interessante Ausstellung entstanden, die im Projektraum „Runde Ecke“ am 24.10.2020 eröffnet werden konnte. Und im Rückblick sind es genau diese Tage der Begegnung, die uns Kraft geben, die kommende Zeit durchzustehen. Einen herzlichen Dank an die Künstler*innen, die sich dieser besonderen Herausforderung gestellt haben! 

Download Katalog

Téma ‚‚Glocal Emotions’’ (glocal: splynulina slov global a local) je dnes s ohledem na situaci kolem koronaviru aktuálnější než kdy jindy. Jak se vyrovnáváme se všemi těmi omezeními, spojenými s touto situací? Jaká je atmosféra v našich domovech, jak zvládáme práci z domova, domácí výuku a domácnost bez osobního kontaktu s kolegyněmi a kolegy, přáteli a příbuznými? Co se děje s našimi pocity, které lze tak dobře schovat pod rouškou? Emoce cloumají společností, to můžeme téměř denně pozorovat při různých demonstracích. Ale co ti tiší, kteří pracují doma a starají se o svoje rodiny? Existují rozdíly na té či oné straně hranice? 17 českých a německých umělkyň a umělců mělo možnost se sejít v říjnu 2020 – krátce před druhým lockdownem – v drážďanském spolku riesa efau a své emoce a city vyjádřit prostřednictvím uměleckých děl. Některé z prací ukazují, jak se emoce a pocity odrážejí v obličeji, jiné se zabývají tématy, která jsou kvůli pandemii spíše odsunuta do pozadí jako třeba ochrana životního prostředí nebo masový chov zvířat. V každém případě je výsledkem opět velmi zajímavá výstava, která byla zahájena 24.10.2020 v projektovém prostoru „Runde Ecke“. Ohlédneme-li se zpátky,
tak to jsou právě tyto dny plné setkávání, které nám dávají sílu zvládnout nadcházející období. Srdečně děkujeme všem zúčastněným umělkyním a umělcům, kteří se postavili této mimořádné výzvě!

Ihr vermisst Konzerte? Wir auch!

Um euch, dem riesa efau Publikum, ein Liveerlebnis in das Wohnzimmer, das Homeoffice oder in die WG-Küche zu beamen und um dem Dresdner Singer/Songwriter Morty Sanchez ein Bühne mit Publikum zu bieten, lud der riesa efau zusammen mit Head Perfume Records im Rahmen der Ausstellung "Glocal Emotions" des 18. Kunstsymposiums Strömungen/ Proudĕní in den Projektraum Runde Ecke ein, um ein Konzert inmitten der Ausstellung aufzuzeichnen. Hier geht's zum Video