18. Kunstsymposium Strömungen Proudĕní in Dresden "Glocal Emotions"

Das Thema „Glocal Emotions“, eine Wortkombination von global+local ist heute in der aktuellen Situation von Corona präsenter denn je. Wie fühlen wir uns mit all den Einschränkungen, die uns diese Situation auferlegt? Wie ist die Stimmung in unserem Zuhause zwischen Homeoffice, Homeschooling und Haushalt, ohne persönlichem Kontakt zu unseren Kolleg*innen, Freunden, Verwandten. Was passiert mit unseren Gefühlen, die sich so gut hinter dem Mundschutz verstecken?

Emotionen werden heute uneingeschränkt und öffentlich geäußert. In Prag demonstrierten Tausende wütend auf der Straße kurz vor dem 30. Jahrestag der Samtenen Revolution für Demokratie und gegen Korruption. Monatelang forderten weltweit junge Menschen unter dem Motto „Fridays for Future“ mehr Klimaschutz. Ist es gerechtfertigt, diese Diskussion weiterhin neutral und objektiv zu führen oder sind Schmerz, Trauer und Betroffenheit nicht die adäquaten Emotionen zu den längst festgestellten Fakten? Welche Rolle spielen Emotionen in unserem persönlichen Umfeld, aber auch im weiteren sozialen Leben?  Auch unsere private Kommunikation scheint nicht mehr ohne Emoijs zu funktionieren, selbst wenn nicht jeder Smiley wirklich die Bedeutung hat, die wir ihm zuschreiben. Wie werden Emotionen und ihre Wirkungen von Künstler*innen reflektiert? Wie haben sich die Emotionen zwischen den tschechischen und deutschen Bürger*innen in den letzten Jahren entwickelt? Die Partnerschaft des Kulturzentrums Řehlovice mit riesa efau ist ein sehr gutes Beispiel,  wie stark positive Emotionen die Kreativität und die künstlerische Praxis aller Beteiligten positiv beeinflussen kann und eine gute Basis für eine langjährige Freundschaft sind.

---

Téma “Glocal Emotions”, slovní hříčka ze slov global+local, je dnes s ohledem na situaci kolem nového koronaviru aktuálnější než kdy dřív. Jak se cítíme se všemi těmi omezeními, které nám tato situace přináší? Jaká je nálada v našich domovech, kde střídáme homeoffice, domácí výuku našich dětí a domácí práce, bez osobního kontaktu s kolegyněmi a kolegy, přáteli, příbuznými? Co se děje s našimi pocity, které tak dobře schováváme za rouškou?

Emoce jsou v dnešní době prezentovány neomezeně a veřejně. V předvečer 30. výročí sametové revoluce živelně demonstrovaly v pražských ulicích za zachování demokracie a proti korupci. Již několik měsíců požadují mladí lidé po celém světě s mottem “Fridays for Future” větší ochranu životního prostředí. Je správné a oprávněné vést tuto diskuzi i nadále neutrálně a objektivně nebo jsou bolest, smutek a spoluúčast adekvátními emocemi k již dávno zjištěným faktům? Jakou roli hrají emoce v našem osobním prostředí, ale také v dalším sociálním životě? Také naše soukromá komunikace, jak se zdá, již není možná bez používání emotikonů, i když ne každý použitý “smajlík” má opravdu takový význam, jaký mu připisujeme. Jak reflektují umělkyně a umělci emoce a jejich působení? Jakým směrem se v posledních letech vyvinuly emoce mezi českými a německými občany? Partnerství spolku riesa efau a Kulturního centra Řehlovice je velmi dobrým příkladem toho, jak mohou pozitivní emoce kladně ovlivnit kreativitu a uměleckou praxi všech zúčastněných a být tak dobrým základem dlouholetého přátelství.

Vorschau

Keine Ereignisse gefunden.